TomoTherapy Inc.: Madison-based TomoTherapy Inc. receives prestigious award